Діючим клієнтам

Загальні умови фінансового лізингу від 02.02.2023

Загальні умови фінансового лізингу від 05.06.2023

Загальні умови фінансового лізингу від 14.02.2024

Заява на фінансування

Витяг із Державного реєстру фінансових установ

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Розпорядження про ліцензію

Витяг з правил про порядок надання послуг з фінансового лізингу

Інформація про фінансові послуги

Витяг з положення про порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів

Витяг з положення про захист персональних даних обробку якиї здійснює ТОВ «ЛК «АРРІАНО»

Інформація про захист прав споживачів та порядок розгляду звернень/скарг споживачів фінансових послуг

Порядок взаємодії зі споживачами,які належать до захищеної категорії, для врегулювання проблемної заборгованості

Структуру власності Товариства станом на 01.01.2022 року.

Схематичне зображення структури власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АРРІАНО» станом на 01 січня 2023 року.

Схематичне зображення структури власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АРРІАНО» станом на 17 березня 2023 року

Схематичне зображення структури власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АРРІАНО» станом на 01.01.2024 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про власний капітал за 2019 рiк

ПРИМІТКИ до фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "АРРІАНО" за 2019 рік

Звіт про власний капітал станом на 31 грудня 2020 року

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) станом на 31 грудня 2020р.

ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АРРІАНО» станом на 31.12.2020

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) станом на 31 грудня 2020

БАЛАНС ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ.pdf

ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АРРІАНО» станом на 31.12.2021

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) станом на 31 грудня 2021р.

Звіт про власний капітал станом на 31 грудня 2021 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) станом на 31 грудня 2021

БАЛАНСЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2022

Звіт про власний капітал за 2022​

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2023

Звіт про власний капітал за 2023